10-02-10 Wendy's Invitational - JV Girls - LKNSports